ENGLISH

ZĀĢMATERIĀLI

(placeholder)

Bērza zāģmateriālus


Kvalitātes prasības:

Neapzāģa zāģmateriālu garums 1,0 - 4,0m, ar soli 0,1m,

virsmērs 0,1m

Apzāģa zāģmateriālu garums 2,0 - 3,0m, ar soli 0,1m,

virsmērs 0,1m

Neapzāģa zāģmateriālu biezums 20;24;32 mm ar pozitīvu pielaidi +1mm

(placeholder)

1) Meža īpašumus - ar zemi un ēkām; daļēji izstrādātus īpašumus. Lai noteiktu īpašuma vērtību, nepieciešamie dokumenti - zemes grāmata ar robežplānu, aktualizētie inventerizācijas dati, meža nogabalu plāns.

2) Augošu koku cirsmas.

Lai noteikti īpašuma vērtību, nepieciešamie dokumenti - cirsmas novērtējums - dastojums, iestigotās cirsmas skice, meža nogabalu plāns, aktualizētie inventarizācijas dati.

CIRSMAS UN MEŽA ĪPAŠUMUS

(placeholder)

VĪGRIEZE

Mežu apsaimniekošana

(placeholder)

Mārtiņmuiža, Mārupes novads, LV-2167

info@vigrieze.lv